Tekniske tjenester

Kunnskap gir trygghet

Telway har bred erfaring innen bredbånds teknologi og levering av sluttkundeutstyr. Det er en trygghet for våre kunder at vi har et teknisk støtteapparat som kan hjelpe når det er behov. Telway utarbeider konfigurasjoner når nytt utstyr skal innfases, tester og reparerer utstyr som skal gjenbrukes og utfører support når utfordringer oppstår.

Konfigurasjon

Telway bistår operatører med utarbeidelse av konfigurasjoner og kundetilpasning av produktene.

Les mer om konfigurasjon

 

Reparasjon

Telway utfører reparasjoner på kundeutstyr som det er hensiktsmessig å gjenbruke.

Les mer om reparasjon

Oppgradering

Telway tilbyr oppgradering og individuell tilpasning av utstyr.

Les mer om oppgradering

 

Support

Telway tilbyr supportavtaler på de fleste produkter og tjenester.

Les mer om support

Testing

Telway tester returnert kundeutstyr
for gjenbruk.

Les mer om testing

 

Rådgiving

Telway tilbyr rådgiving og konsulentbistand i forretningsutvikling og verdikjede optimalisering.

Les mer om rådgiving