Oppgradering

Oppgradering av programvare eller konfigurasjon

I mange situasjoner er det behov for å oppgradere produkter med ny programvare eller ny konfigurasjon. Telway har utviklet et eget system for masseoppgradering av produkter. Vi utfører også komplett teknisk slutt test før produktet pakkes for ny utsendelse.

Vi har også mulighet for å gjøre manuell oppdatering av produkter i små batcher, eller individuell oppgradering med kundespesifikk konfigurajon.