Testing

Test av sluttbrukerutstyr for gjenbruk

Utstyr som returneres fra sluttbruker kan gjenbrukes etter å ha gjennomgått en teknisk test og oppgradering hos oss. Dette bidrar til lavere kapitalbinding samt miljøgevinster.

Alt utstyr gjennomgår en sjekkprosedyre i våre automatiserte testbenker. Dette bidrar til en jevn testkvalitet på den tekniske gjennomgangen og sikrer at det blir installert riktig programvare og konfigurasjon.

Eksempel på testprosedyre for DSL modem:
Testprosedyren består av følgende hovedprosesser

  • Tilkobling i testbenk
  • Oppgradering av programvare
  • Test av trådløst grensesnitt
  • Test av Ethernett-controller
  • Test av VoIP
  • Test av DSL-port, synk mot DSLAM
  • Nullstilling av konfigurasjon
  • Test av strømenhet
  • Frakobling testbenk

Modem som ikke oppfyller kravene i testprosedyren sendes Elretur for miljøvennlig gjenvinning.