Reparasjon

Reparasjon og vedlikehold

Produkter av en viss verdi vil det være lønnsomt og reparere for gjenbruk. Telway vil teste produktet, bytte ut evt. defekte deler, legge inn avtalt programvare og konfigurasjon. Videre kjøres en komplett funksjonstest av produktet. Før det legges til lager eller sendes ut til sluttkunde kompletteres produktet med alt utstyr som skal medfølge og pakkes i ny emballasje.