Logistikk

Logistikk løsninger

Telway leverer logistikktjenester spesielt rettet mot operatører og kabel-TV tilbydere.

Våre kunder har ofte sammensatte verdikjeder for deres tjenester. Profesjonelle logistikktjenester er avgjørende for å øke kundetilfredsheten samt redusere kostnader. Ved å benytte Telways logistikktjenester opplever våre kunder å få reduserte kundehenvendelser, gjenbruk av utstyr, redusert kapitalbinding og bedre dokumentert feilrate på kundeutstyret. Telway har satt logistikk og miljøtiltak i system for å kunne gi varige gjenvinnings- og økonomiske gevinster. Ved å overlate logistikk- og innkjøpsfunksjoner til Telway vil våre kunder oppleve å få mer kapasitet til å fokusere på merkevarebygging i et krevende konkurranselandskap.

Innkjøp

Telway utfører alt fra prognoser og bestillinger til oppfølging av leverandører og speditører.

Mer om Innkjøp

 

Returhåndtering

Telway tilbyr tjenester som medfører at kapitalbinding av aksess utstyr blir redusert.

Mer om Returhåndtering

 

Andre løsninger

Telway tilbyr bl.a. SMS varsling til sluttkunder, EDI løsning for operatører og ekspresslevering.

Mer om Andre løsninger

Varehotell

Telway har betydelig lagerkapasitet og tilbyr profesjonelle løsninger for lagring.

Mer om Varehotell

 

Gjenbruk

Telway tester og oppgraderer returnert utstyr fra sluttkunde for gjenbruk.

Mer om Gjenbruk

Distribusjon

Telway bistår operatører med utsendelse av produkter både til deres sluttkunder og forhandlere.

Mer om Distribusjon

 

Sampakking

Telway sampakker produkter, oppgraderer programvare og tilpasser leveranser.
Mer om sampakking