Varehotell

Lagring av varer

Lagring er nødvendig av ulike årsaker: Utjevning av svingninger i vareflyten, tilgjengelighet av utstyr tilpasset kundens behov, leveringsdyktighet og innkjøpsstrategier. Vi kan tilby lagringstjenester for operatører med behov for egne dedikerte lager i forbindelse med utsendelse og konfigurasjon.
Telway har betydelig lagerkapasitet og tilbyr profesjonelle løsninger på kunders lagringsbehov. Kapasiteten kan reguleres ved dedikerte områder eller ved utnyttelsesgrad.  Det er døgnkontinuerlig overvåkning og sikkerhet på lageret. Det er lokalisert i Drammen med god tilgjengelighet for transportører og speditører.