Innkjøp

Innkjøpslogistikk

Telway bistår oppdragsgiver med den praktiske håndteringen rundt innkjøp og transport av produkter til vårt logistikksenter. Normalt vil vår innkjøpstjeneste være basert på analyser og prognoser fra vår oppdragsgiver.

Tjenesten inneholder følgende elementer:

  • Håndtere prognoser til leverandør
  • Håndtere bestillinger til leverandør
  • Følge opp bekreftet leveringsdato
  • Avtale med transportør
  • Følge opp transportør
  • Utføre tollbehandling
  • Avregne miljøavgifter
  • Rapportere avvik til oppdragsgiver