Distribusjon

Utsendelse av utstyr

Massedistribusjon

Telway bistår operatører med utsendelse av produkter til deres sluttkunder. Massedistribusjon av produkter er basert på integrasjon mellom kundens og Telways datasystem.

Innhold i tjenesten:

 • Ordreinformasjon utveksles elektronisk med operatør (oppdragsgiver)
 • Det skrives ut adresseetikett
 • Varene plukkes og etikett påsettes, samt at macadresse/serienummer blir scannet
 • Esken blir åpnet og ilegg blir lagt ved
 • Varene klargjøres for avhenting av transportør
 • Avtalt informasjon (inkludert postens sporingsnummer) overføres til oppdragsgivers datasystem

Distribusjon til sluttkunde

Telway distribuerer produkter direkte til operatørens sluttkunde med manuelt mottak av enkeltordre eller adresselister. Avtalt informasjon (som Postens sporingsnr, macadresser osv) returneres til operatør.

Som en ekstratjeneste kan vi sende SMS til sluttkunde når pakken er ekspedert fra vårt lager.

 

Distribusjon til Forhandler

Når oppdragsgiver har forhandlere eller installatører som bestiller flere produkter pr gang utfører vi denne tjenesten. Telway rapporterer forhandleruttak til oppdragsgiver.

 • Telway mottar ordre pr epost, webhandel, telefax eller telefon
 • Ordrekontor sjekker at kundene bestiller riktige produkter, produserer ordren, sender ordrebekreftelse til bestiller og legger bestilling til plukking
 • Lager plukker varene, pakker dem i eske. Setter på adresselapp, vedlegger pakkseddel og fraktdokumenter.
 • Varene klargjøres for avhenting av transportør
 • Pakkseddel sendes med leveransen
 • Oversikt over dagens leveranser sendes oppdragsgiver