Returhåndtering

Miljøvennlig retur

Telway tilbyr tjenester til våre kunder som medfører at deres kapitalbinding av aksess utstyr blir redusert. Operatørs leveransekjeder er designet for å sende utstyr til sluttbruker samt igangsette abonnementet. Det er erfaringsmessig ikke tatt høyde for at kunden kan si opp abonnementet, ikke hente utstyret, oppgradere abonnementet eller det kan oppstå feilsituasjoner.
Vi kan tilby logistikktjenester for å motta retur samt definere rutiner som sikrer at sluttkundene har valgmuligheten til å sende utstyret i retur. Telekom sluttbrukerutstyret er ofte verdifullt, og bør gjenbrukes for å redusere kapitalbinding. Sluttbrukere er i stor grad opptatt av miljøtiltak fra IKT bransjen. Det gir økt kundeopplevelse når deres bredbåndsleverandør er opptatt av å hente tilbake utstyr som et ledd i deres miljøgjenvinningsstrategi og merkevare relasjonsbygging.

Momenter i returhåndteringen:

  • Utstyret ankommer Telway
  • Hver enhet blir pakket opp og macadresse/serienummer blir scannet
  • Telways IT-system kontrollerer hvem som har benyttet utstyret
  • Utstyr for merkantil og teknisk retur pakkes og gjøres klar for neste arbeidsoperasjon
  • Produkter som ønskes destruert blir sendt til miljøvennlig gjenvinning
  • Utstyr for miljøvennlig gjenvinning pakkes for forsendelse til Elretur

Som tilleggstjeneste kan vi tilby utsendelse av returadresselapp og eventuelt emballasje til kunde
for retur av produkt.