Gjenbruk

Refurbishing av produkter

Både av økonomiske og miljømessige hensyn er det viktig å kunne gjenbruke funksjonelle produkter. Telway har utviklet spesialkompetanse for å “gjenvinne” produkter som av en eller annen årsak har blitt returnert fra brukeren. Dette gir betydelig økonomisk gevinst for oppdragsgiver.

Innhold i tjenesten:

  • Utstyr ankommer fra merkantil retur og teknisk sjekk
  • Ny eske blir satt sammen
  • Vask, visuell inspeksjon og kontroll av utstyret
  • Utstyret blir scannet for utskrift av etikett med macadresse/serienummer
  • Kontroll av nødvendig tilbehør
  • Utstyr med tilbehør pakkes ned i ny emballasje
  • Utstyr legges på pall og føres inn på lager