Samordning, sammensetning og montering

Enkel produksjon satt i system

Telway utfører flere oppgaver enn å plukke, pakke og sende varer. Vi har utviklet prosesser som krever ferdigheter, utstyr og kompetanse som vanligvis ikke forekommer i tradisjonelle lager- og logistikkbedrifter. Samordning, sammensetting, montering og annet arbeid i ordrebehandling kan være mer beslektet med enkle produksjonsprosesser enn tradisjonelle distribusjonsfunksjoner. Telway har utviklet systemer hvor vi styrer disse prosessene for å sikre nøyaktig og effektiv levering til kunden.
Montering- og sampakkingsprosjekter kan variere fra sampakk av 2 produkter med ilegg av utstyr eller informasjonsmateriell i eskene. Telway kan også håndtere komplekse leveranser som består av flere titalls elementer og individuelle komponenter hvor konfigurasjon, programmering og lasting av programvare er en del av operasjonen.

Sammensetning og montering kan inkludere:

  • Sampakking av 2 eller flere produkter til en forsendelse
  •  Ilegg av utstyr eller informasjon i eskene
  • Oppgradering av programvare
  • Programmering og konfigurasjon av produktene
  • Funksjonstest av produktene før utsendelse

Tjenesten er svært fleksibel, og kan skreddersys til den enkelte kundes behov, og tilpasses endrede kundebehov over tid.